7.11.2018 Byla dokončena souvislá oprava průtahu silnice II/483 v Mořkově na Novojičínsku v ulicích Dolní a Sportovní v celkové délce 1 290 m. V rámci opravy bylo provedeno frézování, lokální opravy trhlin a sanace, pokládka ložné a obrusné asfaltové vrstvy. 

Dále bylo provedeno napojení na vedlejší komunikace, stržení a obnovení krajnic z recyklátu včetně osazení směrových sloupků, rekonstrukce stávajících vpustí a výšková úprava šachet. V celém úseku bylo obnoveno vodorovné dopravní značení.

Stavba byla financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje a obce Mořkov.