27.5.2022 Dle plánu oprav havarijních úseků silnic II. a III. třídy realizuje středisko Hlučín práce na opravě silnice III/0468 Chlebičov – Pusté Jakartice.  

Ve 20. a 21. týdnu bylo provedeny tyto práce:   frézování vozovky a pokládka asfaltové směsi, prohloubení a čištění příkopů, čištění propustků