27.2.2022  Práce provedené od minulého KD:

-     Pokládka AB vrstev 19.-20.5.2022
-     Kladení dlažby
-     Frézování II. etapa
-     Zemní práce II. etapa
 

Práce předpokládané do dalšího KD:

-     Zemní práce II. etapa
-     Výkopy pro sanace II. etapa
-     Provedení sanací II. etapa
-     Demontáž stávajícího VO II. etapa