25.1.2023 Výsledky pravidelného ročního hodnocení stavebně technického stavu mostů na krajské silniční síti potvrzují, že se kraj prostřednictvím Správy silnic MSK o své mosty stará a dlouhodobě je udržuje v bezpečném stavu. Svědčí o tom výsledky posledního hodnocení mostů k 1. 1. 2024. Průměrná známka hodnotící stav mostů na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji se zlepšila na 3,04.

Jde o výsledek, jež vyplynul z hlavních a mimořádných prohlídek mostů provedených v souladu s platnými předpisy – ČSN 73 6221 - pro prohlídky mostů pozemních komunikací, které pro nás zajišťují externí pracovníci z Oprávněním Ministerstva dopravy. Celkový stav mostu byl definován jako horší z klasifikačního stavu nosné konstrukce nebo stavu spodní stavby mostu podle poslední prohlídky mostu.

Klasifikace mostu, resp. jeho technický stav se hodnotí na sedmibodové stupnici: 1 - bezvadný stav, 2 - velmi dobrý stav, 3 - dobrý stav, 4 - uspokojivý stav, 5 - špatný stav, 6 - velmi špatný stav, 7 - havarijní stav. V Moravskoslezském kraji se k 1. lednu 2024 nachází celkem 1154 mostů ve správě SSMSK a z toho počtu je v bezvadném až uspokojivém stavu 82 % mostů.

Některé další údaje a grafy z posledního hodnocení stavu jsou zveřejněny dále na www.

  

Hodnocení stavu mostů podle nosné konstrukce k 1. 1. 2024. Na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji je v současné době evidováno 1154 mostů.

    
  Stav mostů    
  Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní    
  1 2 3 4 5 6 7 Celkem Známka
1.1.2020 208 199 202 297 174 57 0 1137 3,18
1.1.2021 217 204 192 282 175 66 1 1137 3,17
1.1.2022 219 216 198 273 168 67 0 1141 3,14
1.1.2023 221 229 200 267 162 63 0 1142 3,10
1.1.2024 231 250 193 262 155 63 0 1154 3,04
   
Popis:
1 - bezvadný stav 
2 - velmi dobrý stav 
3 - dobrý stav 
4 - uspokojivý stav
5 - špatný stav 
6 - velmi špatný stav
7 - havarijní stav