25.1.2024 SSMSK provádí v rámci náhradních prací v zimním období mimo jiné činnosti i výrobu studené směsi pro vlastní potřebu. Vyrobená směs se aplikuje na výspravky výtluků v zimním období na silnicích II. a III. třídách. Tato činnost si vyžádala nemálo úsilí a pokusů na kterém se podílela všechna střediska. Výsledkem je míchání směsi kameniva a silničního asfaltu. Směs je míchána celoročně.

Dále jsou náhradní práce zaměřeny na:
- opravy a nátěry mostního zábradlí v prostorách dílen
- ořezy stromů a kácení dřevin