3.11.2023 Byla provedena pokládka obrusné vrstvy, montáž svodidel. Probíhá příprava na dokončovací práce na propustku a odvodnění. Do příštího KD bude provedena příprava na odláždění vtokové a výtokové části propustku ve vodním toku, příprava na zřízení říms propustku, osazení obrubníků. Stavba probíhá za částečné uzávěry provozu, předpokládané ukončení stavby je 08.11.2023.