12.10.2023 Hlavní stavební práce, spočívající v rekonstrukci povrchu vozovky, byly dokončeny. Stavba nyní probíhá bez omezení provozu. Při realizaci dokončovacích prací na krajnici dochází pouze k lokálnímu omezení provozu.

Žádáme řidiče o trpělivost a kázeň při realizaci ošetření středové pracovní spáry a následné pokládce VDZ.

 

Práce provedené a prováděné (3.10. – 10.10.2023):

dokončena pokládka obrusné vrstvy ACO v celém úseku

probíhá čištění příkopů a stržení krajnic

pokládka odvodňovacích žlabů

betonáž obrub

 

Práce plánované  (10.10. – 17.10.2023):

pokračuje osazení obrub

pokračuje čištění příkopů 

probíhá geodetické zaměření

úprava napojení na místní komunikace

úprava napojení sjezdů na okolní pozemky

pokládka krajnic z recyklátu

zahájení prořezávání a zálivek pracovních spár dle klimatických podmínek

příprava dokladů ke kolaudaci