14.9.2021 Aktuálně provedené a prováděné práce:

  • pokládka živičných vrstev (pravá strana mostu)
  • dlažba na vtoku a výtoku propustku a dokončení dlažby příkopu okolo opěrné zdi
  • dlažba okolo křídel a přechodové rampičky u mostních říms
  • asfaltové zálivky
  • sanace spodní stavby

 

Následující práce:

  • lokální oprava dlažby toku před opěrami mostu
  • sanace spodní stavby
  • spuštění provozu na celou šířku vozovky
  • vyklízení staveniště

 

Termín ukončení prací 13.9.2021