3.9.2021 Aktuálně prováděné a provedené práce:

    - Provádění celoplošné pokládky finální asfaltové vrstvy vozovky na II.etapě stavby = úsek MK U Sochy – křiž. Proskovická/Na Lukách
    - Provedena oprava křižovatky ulic Proskovická x Mitrovická
    - Demontáž silničních ocelových svodidel
    - Oprava propustku č.7 (provedena betonáž nové římsy a čela propustku)

 

Organizace dopravy:

Pokládka finální obrusné vrstvy vozovky probíhá na celou šíři komunikace, a to za úplné uzavírky silničního provozu, pouze se zajištěním průjezdu linek MHD a vozidel IZS.

S ohledem na zahájení školní roku je pokládka časově koordinována s odvozem dětí do místní mateřské a základní školy.

 

Termín úplné uzavírky II.etapy stavby (úsek MK U Sochy – křiž. Proskovická/Na Lukách), je nově stanoven do 5.9.2021 (neděle), a to s ohledem na rozsah dokončujících se prací a případný vývoj klimatických podmínek.

 

Termín pro plánovanou uzavírku III.etapy stavby (úsek ul. Na Lukách – most přes řeku Odra) je díky výše uvedeným změnám nově stanoven na 6.9.2021 (pondělí) s dobou trvání do 31.10.2021