2.9.2021 Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Provádění oprav silničního odvodnění (zemní práce, výměna betonových prvků, rám + mříž)
- Zřizování silničních obrub
 

Organizace dopravy:

 Oprava komunikace zatím probíhá za částečného omezení silničního provozu.  Provoz je ve dvou úsecích stavby řízen kyvadlově pomocí mobilního světelného signalizačního zařízení.