30.8.2021 Silnice II/483 most ev.č. 483-001  Hodslavice

 • Bednění a betonáž dříku OP1
 • Izolace rubu opěr
 • Zásyp sjezdu do stavební jámy
 • Zahájeny práce na montáži skruže
 • předpokládaný termín ukončení 27.10.2021

 

Silnice III/46419  OZ v km 1,607 – 1,787  Velké Albrechtice

 • SO 202: armování a betonáž dil. celku 4
 •  SO 203: betonáž dříku dil. celku 5, dřík a základy kompletní
 • Předpokládaný termín ukončení 17.8.2021 

 

Silnice III/4808 most ev.č. 4808-8 Skotnice – Skorotín

 • vybetonovány nové úložné prahy a opěrách a pilíři
 • Betonáž vnitřních prostor nosníků NK nad podporami
 • Dokončení spuštění obou nosných konstrukcí na ložiska vč. jejich aktivace
 • Demontována pomocná konstrukce PIŽMI
 • Příprava na betonáž spřažené desky mostovky, závěrných zídek a křídel opěr
 • předpokládaný termín ukončení 20.9.2021.

Silnice III/04740 most ev.č. 04740-1 Kujavy

 • předčasné užívání od 20.8.2021
 • osazení zábradlí
 • převedení provozu na most
 • terénní úpravy pod mostem
 • výkop pro trubní vedení propustku
 • předpokládaný termín ukončení 31.8.2021

 

most 48016 – 1 Letiště Ostrava – Mošnov

 • proběhly geodetické práce
 • předpokládaný termín ukončení 31.7.2021

 

Silnice II/486 propustek v km 16,367 Mniší

 • propustek dokončen
 • předpokládaný termín ukončení 3.8.2021

 

Silnice III/46211 propustek v km 3,461 Dolejší Kunčice

 • předčasné užívání od 24.8.2021
 • převeden provoz na propustek
 • likvidace objízdné trasy
 • terénní úpravy
 • předpokládaný termín ukončení 15.8.2021

 

Silnice III//4623 propustek v km 9,500 a 10,147 Heřmanice

 • propustek km 9,500:
 • propustek průjezdný bez žádného omezení
 • provádění čel z kamenné dlažby
 • zahájeny práce na spárování dlažby
 • propustek km 10,147:
 • propustek průjezdný bez žádného omezení
 • provádění čel z kamenné dlažby
 • předpokládaný termín ukončení 9.7.2021

 

Silnice III/46429-1 rekonstrukce mostu Sedlnice

 • pečetící vrstva
 • izolace mostovky
 • předpokládaný termín ukončení 31.10.2021

 

Silnice III/46420 Studénka – Pustějov

 • odtěžení žulových kostek včetně sanace na začátku úseku
 • sanace podloží km 1,500 – 1,860
 • pokládka ACO 16+, ACO 11+ km 0,0 – 0,2
 • pokládka vyrovnávky ACO 11+, pokládka ACO 11+ v km 1,928 – 2,780
 • dokončení sanací
 • frézování v km 2,78 – 3,14
 • pokládka ACL včetně spojovacího postřiku km 0,00 – 1,45
 • provedení odvrtů PJP
 • Předpokládaný termín ukončení 30.9.2021

 

Silnice III/46412 Lubojaty - Tísek

 • Předání staveniště 23.8.2021
 • Zahání prací od 30.8.2021
 • předpokládaný termín ukončení 30.10.2021

 

Silnice III/4623 Vítovka - Heřmanice

 • předání staveniště 27.8.2021
 • zahájení prací od 1.9.2021
 • předpokládaný termín ukončení 30.10.2021

 

Silnice III/44018 Dub – Heřmanice u Polomi

 • předání staveniště 27.8.2021
 • zahájení prací od 1.9.2021
 • předpokládaný termín ukončení 31.10.2021