14.7.2021 Provádí se navážení kameniva na pláň a jeho hutnění. Probíhá výstavba propustků. Na začátku trasy bylo dokončeno provádění vápenné stabilizace podloží na dosud chybějícím úseku. Předpoklad ukončení stavby do konce roku 2021.