11.6.2021 Dne 19. 7. 2021 bude zahájena oprava povrchu ulice Dělnická v Havířově. Oprava silnice III/4746 (vlastník MSK) je koordinována s opravou silnice I/11 ulic Dlouhá a Hlavní. Oprava ul. Dělnická potrvá do září letošního roku. Stavba zahrnuje kromě povrchu silnice také opravu odvodnění, autobusových zálivů a obnovu vodorovného dopravního značení. Vzhledem k tomu, že tato stavba výrazně zkomplikuje dopravu ve městě Havířov, žádáme řidiče o pozorné sledování aktuálních změn dopravního značení a zvýšenou opatrnost.

Etapizace opravy se předpokládá takto:

odvodnění

od křižovatky s ul. Mánesova (U Stromovky) po křižovatku s ul. Astronautů (Kudeříkové)

od  19. 7. 2021   do  15. 8. 2021 (vždy s omezením jednoho jízdního pruhu)

 

frézování

celoplošné od 2. 8. 2021  do  8. 8. 2021

 

pokládka živic (postupná, etapy z přiložené mapky ještě budou časově upřesněny)

od  10. 8. 2021   do 20. 8. 2021 (s ohledem na klimatické podmínky)

 

Omezení dopravy bude stanoveno po projednání úpravy přechodného dopravního značení. Konkrétní termíny budou oznámeny v následné zprávě.