10.6.2021 Aktuálně provedené a prováděné práce:

  • vázání výztuže a montáž skruže NK (příčle) v 2.DC (dilatační celek)
  • betonáž základu a pokládka zatrubnění DN 1000 v rámci 4.DC
  • pokládka dlažby koryta pod mostem v 2.DC
  • izolační nátěry, zásypy mostu, včetně pokládky drenáže v rámci 2.DC
  • přeložka vodovodu V1 u 7.DC

 

Následující práce:

  • betonáž příčle 2 .DC
  • zajištění ŽB trub DN 1000 obetonováním 4.DC
  • příprava pro osazení lávky pro pěší v rámci provádění prací 3. DC
  • výkop, betonáž základu a pokládka zatrubnění DN 1000 v rozsahu 3.DC
  • dokončení frézování částí živičných vrstev a příprava pro pokládku živičných vrstev po ložnou vrstvu

 

Termín předčasného užívání  31.10.2021, ukončení prací 6.12.2021