8.6.2021 Proběhlo odčerpání vody ze zatopené pláně a na převážné části trasy bylo provedeno zlepšování podkladní zeminy vápněním. Provádí se odtěžování nevhodné zeminy a navážení kameniva na geotextilii kolem rybníka. 

 Předpoklad ukončení stavby do konce roku 2021.