12.6.2020 Stavba byla zahájena 1.6.2020. Na 1. etapě od Kauflandu byl odfrézován asfalt kolem okrajů vozovky a odstraněny rozpadající se obrubníky. Nyní probíhá pokládka nových obrubníků a žulové přídlažby. Byly odstraněny podkladní vrstvy pod autobusovými zálivy na ulici Lískovecká a položeny nové konstrukční vrstvy.

Dále probíhá rekonstrukce příkopy a hloubení nové příkopy podél silnice u odbočky na Válcovny. Na mostě v Lískovci bylo provedeno otryskání klenby a čel mostu tlakovou vodou a nátěr výztuže kontaktním můstkem.