11.6.2020 Ocelová konstrukce stávajícího mostu je již snesena. Probíhající zemní práce na pravobřežní přechodové oblasti, záporové pažení a demolice opěry stávajícího mostu:

 

Probíhající zemní práce na levobřežní přechodové oblasti, záporové pažení a demolice levobřežní opěry stávajícího mostu:

 

Pohled na provizorní lávku pro pěší z levého břehu řeky Olše: