4.6.2020 Aktuálně prováděné práce na komunikaci: S ohledem na vývoj klimatických podmínek budou na začátku měsíce června provedeny bezpečnostní protismykové úpravy povrchu vozovky v místě přechodů, které se nacházejí v blízkosti tramvajových zastávek Poruba Vozovna a Rektorát VŠB .

Aktuálně prováděné práce na mostě přes trať ČD:

  •  Provádění aplikace kotevního izolačního nátěru v místě vnějších plechových říms
  • V závislosti na vývoji klimatických podmínek bude následně provedena stříkané izolace v místě vnějších plechových říms
  • Dokončena montáž nového ocelové zábradlí

 Organizace dopravy do konce výstavby: 

Předpoklad ukončení stavby je plánován k 24.6.2020 (v závislosti na vývoji klimatických podmínek). Do té doby bude doprava v místě mostu vedena obousměrně v obou jízdních pruzích, pouze v době provádění stříkané izolace a obnovy vozovkového souvrství společně s osazováním betonových svodidel dojde ke krátkodobému omezení pomalých jízdních pruhů.