4.6.2020 Aktuálně prováděné práce na druhém úseku:

  • provedena výměna obrub, oprava dvouřádků
  • provádí se infiltrační postřik s posypem kameniva
  • od 4.6. proběhne pokládka živičných vrstev ACP 22+ 70 mm a následně ACL 16+ 60 mm na druhém úseku 

Pokládka samotné obrusné vrstvy ACO 11+ 50 mm s 6% nanosiliky se předpokládá ve třetí etapě pak v celém úseku pro dokončení  najednou, a to  ve dnech 8.-9.6.2020 , dle klimatických podmínek.

Práce na tomto úseku se provádějí na úplnou  uzávěru k centru, kde objízdná trasa je vyznačena po místních komunikacích