1.3.2020 Na přelomu dubna a května budou zahájeny práce na dokončení II. etapy „Opravy povrchu silnice II/451“ v úseku na ul. Nádražní ve Vrbně pod Pradědem v délce 700 m ke kruhovému objezdu.  Akce navazuje na předcházející etapy z Vrbna pod Pradědem do Karlovic realizované v loňském roce.

V rámci stavby bude rovněž jako v předchozí části II. etapy provedena obrusná asfaltová vrstva s příměsí nanosiliky v pojivu.

Termín dokončení stavby se předpokládá do konce června 2020. Oprava komunikace bude prováděna za částečné a úplné uzávěry, přičemž bude omezena tranzitní doprava pro nákladní vozidla. Objízdná trasa povede po silnicích II/445 Vrbno - Heřmanovice, II/453 Heřmanovice – Albrechtice, I/57 Albrechtice - Krnov, I/45 Krnov - Bruntál, II/450 Bruntál - Staré Město a II/452 Bruntál - Vrbno.

Osobní doprava bude vedena po dopravním značením vyznačených místních komunikacích.