2.3.2020 V období od července do září letošního roku proběhne rekonstrukce okružní křižovatky silnice II/474 v Orlové u nemocnice včetně přilehlých úseků, které jsou v havarijním stavu. Tato stavba zahrne rovněž rekonstrukci dvou autobusových zálivů a obnovu povrchu světelně řízené křižovatky s ul. Okružní.  

Vzhledem k tomu, že tato stavba pravděpodobně výrazně zkomplikuje dopravu ve městě Orlová a vjezd do sídliště za prodejnou BILLA, prosíme řidiče o trpělivost a shovívavost.  

Celková úprava délky 354 m zahrnuje část silnice II/474 od začátku autobusových zastávek přes okružní křižovatku u nemocnice po světelnou křižovatku s ulicí Okružní.

V současné době probíhá výběr zhotovitele stavby a budou následovat jednání o uzavírkách a objízdných trasách. Předpokládá se, že období uzavírky v červenci a srpnu bude cíleně využito k plánování dovolených, aby se minimalizoval dopad omezení na obyvatele přilehlého sídliště.

O konkrétních termínech jednotlivých etap uzavírek Vás budeme nadále aktuálně informovat.