21.11.2019  Aktuálně prováděné a plánované práce:  

 • Provádění zásypu za již zhotovenou opěrou OP2 silničního a tramvajového mostu přes železniční trať ČD
 • Provedeno osazení nosníků u silničního a tramvajového mostu přes železniční trať ČD
 • Prováděno armování pro následnou betonáž spřažené desky u silničního a tramvajového mostu přes železniční trať ČD
 • Provádění armování římsy a závěrné zídky u silničního mostu přes ul. Rudná
 • Provádění osazování dilatačních závěrů u sil. a tramvajového mostu přes ul. Rudná
 • Provedena pokládka litého asfaltu na nosné konstrukci pouze u silničního mostu přes ul. Rudná
 • Betonáž bloku pro pevnou jízdní dráhu u tramvajového mostu přes ul. Rudná
 • Osazování zábradlí na dokončenou opěrnou zeď v blízkosti areálu firmy STAVOS
 • Osazení obrub a kamenné přídlažby podél hlavní trasy sil. III/4787 ul. Výškovická - za mostem přes ul. Rudná ve směru na Vítkovice
 • Provádění dláždění chodníkových ploch podél hlavní trasy sil. III/4787 ul. Výškovická - za mostem přes ul. Rudná ve směru na Vítkovice
 • Provádění postupného násypu konstrukčních vrstev komunikace
 • Osazení sloupů veřejného osvětlení podél hlavní trasy sil. III/4787 ul. Výškovická - za mostem přes ul. Rudná ve směru na Vítkovice

 Plánované práce do zimní přestávky:

 • Betonáž spřažené desky nosné konstrukce u sil. a tramvajového mostu přes trať ČD
 • Provedení předpínání nosné konstrukce a následná injektáž u sil. a tramvajového mostu přes trať ČD
 • Betonáž římsy a závěrné zídky u silničního mostu přes ul. Rudná vč. případného osazení zádržného systému v podobě zábradlí
 • Provedení železobetonových pásů pod kolejnicemi na mostě přes ul. Rudná
 • Dokončení napojení sil. kanalizace pod mostním objektem ul. Rudná
 • Provedení pokládky první asfaltové hutněné vrstvy vozovky podél hlavní trasy sil. III/4787 ul. Výškovická – úsek za mostem přes ul. Rudná ve směru na Vítkovice

 

Fotodokumentace k náhlednutí.