7.11.2019 Starý klenbový most z roku 1921 přes potok Sezina za obcí Kyjovice se dočkal celkové rekonstrukce a od dnešního dne je opět v provozu.

Rekonstrukce mostu byla zahájena v květnu letošního roku s termínem ukončení stavebních prací včetně terénních úprav a vyklizení staveniště v prosinci letošního roku. Dle sdělení zhotovitele bude realizace rekonstrukce dokončena v předtermínu a veškeré práce na stavbě budou ukončeny již v listopadu. 

Původní mostní objekt byl kompletně zdemolován a nahrazen novým mostem o jednom poli s délkou přemostění 11,6m. Samotná konstrukce mostu je navržena jako otevřený rám a je z monolitického železobetonu. Založení mostu je provedeno plošně na základových pasech. Břehy koryta jsou upraveny lomovým kamenem uloženým do betonového lože a dno vodního toku je ponecháno jako rostlé. Současně byla v rámci rekonstrukce provedena i úprava přilehlých úseků komunikace.