5.11.2019 Z důvodu velmi špatného stavebně-technického stavu byla provedena rekonstrukce mostního objektu ev.č. 473-009 přes železniční trať v Šenově.

Původní most z roku 1968 byl po kompletní demolici nově nahrazen mostem jednopólovým, který je tvořen dvěmi masivní železobetonovými opěrami s rovnoběžnými křídly založenými na mikropilotách. Původní most měl tři mostní pole a nosnou konstrukci tvořily předpjaté prefa nosníky typu KA. Nyní je nosná konstrukce tvořena prefabrikovanými předem předpjatými tyčovými nosníky, které jsou spřaženy s monolitickou železobetonovou mostovkou.

Stavba se prováděla za úplné uzavírky a veškerý silniční provoz byl veden po objízdné trase. Stavba si taktéž vyžádala výluky na dvoukolejné elektrifikované železniční trati v úseku Havířov-Ostrava, které byly z důvodu vytíženosti trati prováděny převážně v nočních hodinách.

Rekonstrukce mostu byla zahájena v březnu letošního roku a poslední říjnový den byl most uveden do provozu. V současné době zhotovitel provádí finální dokončovací práce.

Dopravní veřejnosti děkujeme za trpělivost a disciplinovanost při jízdě po objízdné trase.