8.4.2019 Dnešním dnem byly zahájeny práce na rekonstrukci a modernizaci silnice II/445. Stavbou bude provedena oprava povrchu silnice II/445 v úseku od křiž. se sil. II/453 v Heřmanovicích (km 63,202) po hranici s Olomouckým krajem (km 65,820) v celkové délce 2618 m včetně rekonstrukce 5 ks propustků.

V rámci prací bude provedeno odstranění asfaltového souvrství v tl. 90 mm a sanace trhlin. Ve dvou úsecích celkové délky 250 m bude odfrézováno dalších 380 mm a provedena sanace výměnou podkladních vrstev. Následuje pokládka ložní asfaltové vrstvy ACL 16+ v tl. 70 mm a pokládka obrusné vrstvy z asfaltové směsi ACO 11+ v tl. 40 mm. Niveleta vozovky bude zvýšena o 20 mm. Součástí rekonstrukce bude pročištění a reprofilace příkop, napojení stávajících sjezdů, zřízení nezpevněných krajnic z recyklátu, osazení nových směrových sloupků, výměna stávajících svislých dopravních značek a obnova vodorovného dopravního značení.

Investorem stavby je Moravskoslezský kraj, akce je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie.

Termín ukončení prací je k 14.7.2019.

Stavba bude probíhat za částečné uzavírky úseku, provoz bude veden jedním jízdním pruhem a řízen semafory.