10.6.2022 V současné době jsou prováděny práce na 1.ÚSEKU  a nově také i 2.ÚSEKU této stavby.

 1.ÚSEK (úsek mezi ulicí Orlovskou a ulicí Odlehlou ve směru na Bohumín), v termínu 4.4. – 31.7.2022.

 2. ÚSEK (v obousměrném úseku mezi křižovatkou s ul. Těšínská po konec směrového dělení), v termínu 1.6. – 31.7.2022.

  

Aktuálně prováděné a provedené práce:

 

SILNICE II/647 I.ETAPA SMĚR BOHUMÍN

 - Částečná úprava povrchu chodníku z litého asfaltu

 

MOST EV.Č. 647-047..1 (pravá strana)
- Pokládka litého asfaltu (ochrana izolace)
- Osazení lícních prefabrikátů
- Rozmístění výztuže, armování říms
- Dočištění kapes pro mostní závěry

 

MOST EV.Č. 647-049..1 (pravá strana)

- Pokládka litého asfaltu (ochrana izolace)
- Osazení kotevních přípravku pro vnitřní a vnější část římsy
- Osazování lícních prefabrikátů
- Dočištění kapes pro mostní závěry

 

SO 204 MOST EV.Č. 647-048..1 (pravá strana)

- Provádění PKO  
- Základní nátěry
- 1. a 2. Podkladový nátěr

 

SILNICE II/477 I.ETAPA SMĚR BOHUMÍN A VRATIMOV

  - Odstraňování kamenných obrub a přídlažby – čištění, pro následnou výškovou úpravu
  - Zřizování kamenné přídlažby (dvouřádku) vč. silničních obrub
  - Postupná výměna silničního odvodnění komunikace – UV (demontáž starých UV, zemní práce, napojení potrubí, zřízení betonových prvků, rám + mříž)
  - Přípravné práce pro betonáž CB krytu zastávky Náměstí J.Gagarina (odvoz vybouraného betonu, hutnění)
 

Organizace dopravy:

V termínu od 4.4.2022 došlo k omezení provozu na silnici II/647 ul. Bohumínská ve směru na Bohumín. Doprava vedena obousměrně v jízdním pásu směr centrum.

V termínu od 1.6.2022 došlo k částečnému omezení dopravy silnici na II/477 ul. Bohumínská v obousměrném úseku mezi křižovatkou s ul. Těšínská po konec směrového dělení.