10.6.2022 Provedené práce:

C 101 Komunikace: provedeno rozfrézování vozovky v celém úseku, výkop, uložení trouby, obsyp a bet. čela propustku 074p C 201 most 445-007: dokončeny římsy mostu, provedena ochrana izolace na mostě

Probíhající práce:

C 101 Komunikace: recyklace vozovky za studena s pojivy, zásyp propustku 074p C 201 most 445-007: sanace nosné konstrukce a spodní stavby, úprava koryta, odvodňovací žlaby