9.6.2022 Ukončení prací v rámci opravy výměny propustku „Silnice III/4417 v km 7,285 oprava propustku mezi obcemi Dobešov a Odry“.  V rámci stavby došlo k výměně železobetonové roury DN 600 za plastovou DN 600, obklad čel a svahu s využitím vytěženého materiálu, pročištění navazujících příkop. Práce byly prováděny za plné a částečné uzávěry.  V současné době jsou prováděny pouze dokončovací práce formou jemných terénních úprav.