6.6.2022 Provedené práce v 22. týdnu

 • dokončeno osazení zábradlí PROKIT nad hranou frezování
 • dovybavení stavby svislým dopravním značením
 • geodety provedeno vytyčení linie / hranice mezi lesním pozemkem a pozemkem stavby
 • vzáj. odsouhlasení vytyčené hranice správce ÚK a zástupce LČR
 • ukončena komplexně domontáž svodidel
 • KD č. 2 stavby za účastí AD 

 

Plán prací na 23. týden

 • odkop asfaltových ker z krajnice (zůstatek po frézování), odvoz na skládku
 • dovoz vrtací soupravy
 • odkop konstrukčních vrstev vozovky na zvoleném zkušebním úseku, odvoz na skládku
 • odkop na základovou spáru na zvoleném úseku, odvoz na skládku 
 • geodetické vytyčení dilatačních celků po 11 m
 • odkop na základovou spáru na zvoleném úseku, odvoz na skládku 
 • zajištění svislé hrany výkopu (geotextilie, kari sítě, hřebíky)
 • odkop na základovou spáru na zvoleném úseku, odvoz na skládku 
 • zajištění svislé hrany výkopu (geotextilie, kari sítě, hřebíky)

 

V případě příznívého průběhu prací pravděpodobnost i zahájení vrtání zápor.