31.5.2022 Práce provedené od minulého KD:       

Zpevnění čela propustku na výtoku.

Základy pro kotvení ocelového zábradlí.

 

Probíhají práce na zpevnění čela, svahu a dna na vtoku propustku

Práce předpokládané do dalšího KD:  Základy pro osazení zábradlí, vyčištění příkopů na vtoku i výtoku, osazení příkopových žlabů, odláždění dna lomovým kamenem

 

Předpokládané ukončení stavby: 05.07.22