20.5.2022 Zaměstnanci střediska Karviná zrealizovali vlastními silami a za použití strojního vybavení Správy silnic MSK velkoplošnou opravou byla odstraněna komunikační závada upadlé krajnice a výtluky po zimě. Technologie: Odfrézování , spojovací postřik, vyrovnávka, živičná vysprávka průměrné tl. 50mm, zařezání a zalití spár. 

V termínu od 12.4.2022 do 28.4.2022 byly realizovány práce v silničním kilometru 0,700 -2,900 v celkovém rozsahu přes 2000 m2 a v hodnotě cca 1,2 mil. Kč. K úplnému dokončení zbývají ještě asfaltové zálivky a následně obnova VDZ.