19.5.2022 Na 1.etapě byla položena obrusná vrstva asfaltu.

Na 2. etapě probíhá odfrézovávání vozovky.

Práce jsou realizovány za plné uzávěry, objížďka je vedena po okružní komunikaci.

Předpoklad ukončení stavby do 15.6.2022.