3.11.2023 V termínu od 11.4.2023 zahájena výstavba s plánovaným termínem dokončení 30.11.2023.

Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Probíhající recyklace podkladních vrstev vozovky za studena na úseku Krmelínská - Plzeňská a Hrabovská – Rudé Armády

- Dokončena výměna a zřízení silničních obrub na úseku Krmelínská - Plzeňská Práce byly provedeny v koordinaci s Úmob Nová Bělá, která zajišťovala opravu chodníku pro pěší.

- Dokončena výměna a zřízení silničních obrub na úseku Hrabovská – Rudé Armády (dokončení zřízení obrub vč. přídlažby). Práce probíhali v koordinaci s městem Paskov, který zajišťuje opravu chodníku pro pěší.

- Dokončena rekonstrukce silničního odvodnění na úseku Krmelínská - Plzeňská

- Provedeno zpevnění okraje komunikace systémem SHOULDER (úsek Hrabovská – Rudé Armády)

- Rekonstrukce mostu 47811-3 nad dálnici D56 (dokončení sanace a nátěrů spodní stavby, zřízení kamenné dlažby ve spodní části mostu)

 

Organizace dopravy:

 

V termínu od 11.4.2023 došlo k uzavření silnice III/47811 v úseku od křižovatky se sil. II/478 ul. Krmelínská až po křižovatku s ul. Hrabovská a most ev.č. 47811-3 (most přes D56).

V termínu 4.9.2023 došlo ke znovu zprovoznění uzavřeného úseku silnice III/47811 (průtah obcí Nová Bělá) pro veškerou dopravu, a následně došlo k úplné uzavírce silnice II/478 (úsek ul. Krmelínská – Plzeňská) s dobou trvání do 30.11.2023