5.10.2023 Silnice III/46420 Pustějov – Hl. Životice -  Oprava komunikace je navržena mezi obcemi Pustějov a Hladké Životice.  V km 3,140 – 3,350 a v km 4,700 – 5,098 opravy spočívají ve vyfrézování obrusné vrstvy v tloušťce 50 mm a položení nových asfaltových vrstev s lokálními opravami trhlin ve stávajícím směrovém a šířkovém uspořádání.  V Km 3,350 – 4,700 bude provedeno frézování do hloubky 100 mm, provedena sanace okrajů, recyklace za studena na místě a nový dvouvrstvý kryt.

 

Bude provedeno vodorovné dopravní značení včetně předznačení

 Byla dokončena sanace

Pokračovala pokládka jednořádku

Postupně se upravovaly výškově vpusti

 Bude pokračovat pokládka jednořádku

Budou upravovány vjezdy k nemovitostem u komunikace

Bude zahájena reprofilace komunikace