22.9.2023 Provedené práce

 SO 101 Silnice II/486

 • pláň zemního tělesa ZÚ – SO 201
 • první konstrukční SO202 – km 0,150
 • pokládka obrub

SO 102 Úprava místních komunikací

 • pokládka obrub

SO 103 Úprava sjezdů

 • obruby sjezd km 0,152

SO 104 Chodníky

 • oprava sjezdu KÚ vlevo

SO 201 Most ev.č. 486-011 přes Dolnosklenovský potok

 • zídka pod drenáž
 • zásypy
 • bednění, výztuž a betonáž římsy vpravo

SO 202 Most ev.č. 486-012 přes Ondřejnici

 • výztuž říms a bednění říms
 • betonáž říms
 • přechodová oblast OP1
 • izolace NK kolem mostních závěrů

SO 241 Opěrná zeď v km 0,030 vpravo

 • bednění, výztuž a betonáž římsy

SO 242 Opěrná zeď v km 0,050 vpravo

 • bednění, výztuž a betonáž římsy

SO 243

betonáž říms

SO 303 Silniční kanalizace

 • UV1 a napojení do SO 201

 

Plánované práce

 

SO 101 Silnice II/486

 • pláň zemního tělesa ZÚ – SO 201
 • pláň zemního tělesa SO 201 – SO 202
 • pokládka obrub

SO 102.1 Úprava místních komunikací

 • pokládka obrub

SO 102.2 Úprava komunikace na parcele č.684/1

 • zemní těleso (násyp)
 • pláň zemního tělesa

SO 103 Úprava sjezdů

 • obruby sjezd km 0,152

SO 104 Chodníky

 • pokládka obrub a dlažeb

SO 201 Most ev.č. 486-011 přes Dolnosklenovský potok

 • drenáž
 • zásypy a ochranný přísyp
 • bednění, výztuž a betonáž římsy vpravo

SO 202 Most ev.č. 486-012 přes Ondřejnici

 • výztuž říms a bednění říms
 • betonáž říms
 • vyrovnávka povrchu NK

SO 241 Opěrná zeď v km 0,030 vpravo

 • bednění, výztuž a betonáž římsy
 • zásypy

SO 242 Opěrná zeď v km 0,050 vpravo

 • bednění, výztuž a betonáž římsy
 • zásypy

SO 243

 • zásypy líce zdi a dlažby

SO 303 Silniční kanalizace

 • realizace UV a trubního vedení

SO 511.1 Přeložka plynovodu – most

 • propoje