22.9.2023 Provedené práce:

 • vybourání původního CB krytu zastávky „Na Najmanské“ směr centrum města
 • betonáž nového CB krytu zastávky „Na Najmanské“ směr centrum města
 • vybouraní povrchu zastávky „Zoo Ostrava“ směr Michálkovice
 • provedení vrstvy ŠD u vybourané zastávky „Zoo Ostrava“ směr Michálkovice
 • provedení vrstvy KSC u vybourané zastávky „Zoo Ostrava“ směr Michálkovice
 • frézování asfaltových vrstev vozovky
 • čištění podkladních vrstev vozovky
 • lokální opravy podkladních vrstev vozovky v 1. úseku plánované pokládky
 • pokládka žulového jednořádku do bet. lože v úseku AZ „Na Najmanské“ směr centrum města – parkoviště P3 u Zoo Ostrava
 • dokončena výměna a pročištění uličních vpustí

 

Plánované práce:

 • betonáž CB krytu zastávky „Zoo Ostrava“ směr Michálkovice
 • pokládka asfaltových vrstev v 1. úseku (RBP – křižovatka s ul. Heřmanická)
 • čištění podkladních vrstev vozovky
 • lokální opravy podkladních vrstev vozovky ve 2. úseku plánované pokládky
 • pokládka žulového jednořádku do bet. lože v úseku naproti parkoviště P2 u Zoo Ostrava
 • výstavba ochranného ostrůvku pro chodce u přechodu v blízkosti parkoviště P3 u Zoo Ostrava

 

Termín ukončení stavby: 30. 10. 2023 - koordinace se stavbou „Stavební úpravy chodníku na ul. Michálkovická“

Organizace dopravy:

V současné době probíhají stavební práce za částečného omezení provozu na silnici formou pracovních míst (koordinace s budovaným chodníkem).

V určité fázi výstavby (viz. níže) si však práce spojené s pokládkou nových asfaltových vrstev vozovky vyžádají úplnou uzavírku silnice III/4721 ul. Michálkovická.

 

Termíny pokládky asfaltových hutněných vrstev:

 1. úsek (RBP – křižovatka s ul. Heřmanická):                                                            sobota a neděle 23. a 24. 9. 2023 (úplná uzavírka tohoto úseku)
 2. úsek (křižovatka s ul. Heřmanická – křižovatka s ul. Na Najmanské):        sobota a neděle 30. 9. a 1. 10. 2023 (úplná uzavírka tohoto úseku)
 3. úsek (křižovatka s ul. Na Najmanské – vjezd k ČS EuroOil):                           sobota a neděle 7. a 8. 10. 2023 (úplná uzavírka tohoto úseku)

náhradní termín pokládky v případě nepříznivého počasí:                                     sobota a neděle 14. a 15. 10. 2023 (úplná uzavírka dotčeného úseku)