22.9.2023 Technologie opravy: bude provedena výměna krytových asfaltových vrstev, lokální opravy, výměna svodidel, reprofilace příkop, krajnice, VDZ. Niveleta zůstane zachována. Součástí opravy je stavební údržba 3 ks propustků.

 Provedeno: čištění a reprofilace příkop, sanace podkladních vrstev komunikace

Probíhající práce: pokládka ACL 16+ vč. aplikace spojovacího postřiku

Plánované práce: dokončení ložní vrstvy, čištění stávajících čel propustků, pokládka obrusné vrstvy je plánována od 30.9.2023