27.1.2023 V loňském roce bylo opět provedeno dodavatelsky zjišťování technického stavu povrchu vozovek krajských silnic multifunkčním diagnostickým vozidlem CleveRA. Předchozí měření stavu vozovek proběhlo v roce 2020.

Toto měřící zařízení splňuje požadavky normy ČSN 73 6175 Měření a hodnocení nerovností povrchů vozovek a normy ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek. Multifunkční vozidlo je vybaveno senzory, díky kterým byly pro účely objektivního posouzení parametrů provozní způsobilosti vozovek zjišťovány tyto vybrané proměnné parametry komunikací:   podélná nerovnost vozovky, příčná nerovnost vozovky (hloubka vyjetých kolejí, hloubka vody v kolejích), protismykové vlastnosti povrchu vozovky (střední hloubka profilu povrchu vozovky MPD), poruchy vozovek (trhliny a deformace). 

Měření jsou doplněna kolmými snímky povrchu vozovky a snímky silnice a jejího okolí prostřednictvím přední a zadní kamery se zjištěnou polohou každého snímku.

Celkem bylo letos změřeno 874,24 kilometrů silnic II. tříd a 1885,45 km silnic III. tříd, které udržuje moravskoslezská správa silnic.

Vyhodnocení jednotlivých proměnných parametrů a celkového indexu stavu vozovky bylo provedeno dle TP 87, které stanovuje základní klasifikační stupně 1 – 5:

1 – výborný, 2 – dobrý, 3 – vyhovující, 4 – nevyhovující, 5 – havarijní

Z výsledků diagnostického měření lze získat aktuální a objektivní informace o stavu pozemních komunikací, na základě kterých může SSMSK optimalizovat stavební činnosti s cílem dosažení lepšího využití vložených finančních prostředků. Podrobná analýza výsledků měření pomůže identifikovat úseky, kde je možno předpokládat rychlejší zhoršení stavu vozovky a tím nastavit priority v přípravách plánů oprav pro následující období.

Podrobnější výsledky v rámci okresů v kraji naleznete na www.ssmsk.cz/silnice/silnice II. a III. tříd