8.8.2022 Provedené práce

SO 244 – Opěrná zeď

  • zásyp zdi

SO 202 – Most 486-012

  • výkop pro kamenný zához u P2 a P3

SO 451 – Veřejné osvětlení

  • první část přeložky, dokončení

 

Plánované práce

SO 244 – Opěrná zeď

  • drenáž
  • odstranění zápor

SO 202 – Most 486-012

  • odkop pro základ P3
  • zához u P3 a P2