3.8.2022 Hlavní práce probíhají  v termínu 23.7 – 7.8. 2022 za úplné uzávěry + následné dokončovací práce 

Již provedené práce od 26.7.:

  • Provedená  se betonáž ŽB monolitická deska C30/37 tl. 250 mm, která dle technologických postupů do 2.8. zrála  7 dní na správné vytvrdnutí
  • V přejezdové komunikaci jsou zhotoveny podkladní asfaltové vrstvy.
  • Včera uloženy ŽB přejezdové panely pro těžkotonážní bezpražcovou přejezdovou konstrukci –geodeticky vytyčené směrové a výškové uspořádání

Aktuálně prováděné práce:

  • Jsou do žlabů vytvořeny podložky  z Icosit KC a během dnešního dne budou vloženy nové kolejnice tvaru 49E1
  • Bude provedena aplikace zálivky Icosit ve 2 etapách.
  • Po vyzrání materiálu, může být manipulační technika odstraněna a vertikální části žlabů zality do požadované výšky z obou stran + dojde k vyplnění spár mezi jednotlivými panely.
  • Dále budou mimo přejezdovou konstrukci položeny pražce SB 6 rozdělením C a zřízeny kolejnicové styky koleje tvaru A, Následovat bude zhotovení přechodových svarů a podbytí pražců + doplnění kolejového lože.
  • Dále bude zhotoven asfaltový koberec, který bude spojen k přejezdové konstrukci zálivkou Sika flex 40 KC, která zajistí kompletní vodotěsnost konstrukce.  V současné době se pokládá ACL.
  • Závěrem bude vodorovné dopravní značení + zpevnění krajnic, úklid staveniště.

Organizace dopravy:

  • Stavba probíhá do 7.8. za plné uzávěry komunikace, po této době budou probíhat ukončovací  práce mimo přejezdovou konstrukci  za běžného provozu komunikace.