15.7.2022 Realizace si vyžádá úplnou uzavírku silničního provozu včetně autobusové dopravy

Termíny realizace a uzavírek:

Vyloučení tranzitní dopravy a dopravy nad 3,5 tun po celou dobu realizace

Úplná uzavírka od 25.7. do 17.8.2022

Autobus bude veden náhradní trasou po ul. Ostravské k Vyrubané. Zastávka Český Těšín, Na Mojském ve směru od Chotěbuze bude nahrazena zastávkou MHD Český Těšín, Domov pro seniory. Zastávka Český Těšín, Na Mojském ve směru Chotěbuz bude přemístěna na zastávku Český Těšín, ul.Ostravská nemocnice. Zastávky Český Těšín-Perex, Chotěbuz-Zpupná Lhota pod Skalkou,  Zpupná Lhota U mlýnky, Zpupná Lhota Samoobsluha, Zpupná Lhota –mateřská škola, Chotěbuz- U Glace a Chotěbuz škola nebudou obsluhovány.

 1. Etapa prací úsek od č.p.201 po obecní úřad (mimo souvislou zástavbu)

7. 2022 až 4.8. 2022

4.8.2022 až 7.8.2022 přípravné a pomocné práce

PDZ I. etapa 1.část, PDZ I. etapa 2.část

 

2. Etapa prací úsek od obecního úřadu po křižovatku U Mlýnky (v zástavbě)

8.8. 2022 až 17. 8. 2022

PDZ II. etapa 1.část, PDZ II. etapa 2.část

 

 

Smluvní lhůta výstavby je 90 kalendářních dnů a uzavírka byla po pečlivém naplánování maximálně zkrácena na cca 3 týdny.

V přiložených pláncích objížděk může dojít ještě k úpravě detailů značení neboť nejsou dosud odsouhlaseny ze strany DI PČR.

 

Technologie opravy:

Frézování 60mm, (Lokálně Frézování 50 mm a ACP16+ 50mm), celoplošně ACL16+50 mm, ACO 8+ 30 mm.

 

Součástí je i vyspravení stávajících autobusových zálivů. Odstranění vad podkladu s odolnější povrchová úprava přispěje k bezpečnosti a plynulosti dopravy.

 

Stavba bude zrealizována zhotovitelem PORR a.s. za smluvní cenu 17,8 mil. Kč