20.5.2022 V současné době jsou prováděny práce na 1.ÚSEKU této stavby (úsek mezi ulicí Orlovskou a ulicí Odlehlou ve směru na Bohumín), v termínu 4.4. – 31.7.2022.

Aktuálně prováděné a provedené práce:

   - Výměna silničního odvodnění komunikace – UV (osazování betonových skruží a rámu) na I.etapě stavby
   - Zřizování kamenné přídlažby (dvouřádku) vč. silničních obrub na I.etapě stavby
   - Betonáž CB krytu zastávky Žižkova
   - Profilace nezpevněné části komunikace – středový pás
   - Rekonstrukce mostu nad železniční trati ev.č. 647-048 (SO 204) = dočištění říms (odstraňování zbytku izolace), provádění PKO, tryskání vnějších ploch (abrazivní úprava povrchu NK mostu), základní nátěry
   - Rekonstrukce mostu přes MK Ke Kamenině ev.č. 647-047 (SO 201.1) = demontáž mostních závěrů, dočištění NK, příprava pro brokování povrchu žel. bet. desky
   - Rekonstrukce mostu přes Starou cestu ev.č. 647-049 (SO 202.1) = demontáž mostních závěrů, dočištění NK, příprava pro brokování povrchu žel. bet. desky

 

Organizace dopravy:

V termínu od 4.4.2022 došlo k omezení provozu na silnici II/647 ul. Bohumínská ve směru na Bohumín. Doprava vedena obousměrně v jízdním pásu směr centrum.