19.5.2022 2. ÚSEK (křiž. s ul. Janovská – křiž. s ul. Hraničky)

Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Recyklace podkladních vrstev vozovky za studena

- Rozšíření komunikace v úseku ulic Bezručova – Hraničky

- Lokální opravy pokladní asfaltové vrstvy vozovky

- Zesílení povrchu vozovky po vybudování kanalizace

- Zahájena pokládka asfaltových vrstev vozovky

- Betonáž CB krytu vozovky v místě autobusového zálivu zastávky Polanka, střed

- Výšková úprava/předlažba stávajícího jednořádku z žul. kostek

- Zřizování obrub a přídlažby (jednořádku)

- Oprava silničního odvodnění (bourací práce, výměna jednotlivých bet. prvků, napojení)

   

Organizace dopravy:

V termínu od 18.4 došlo k úplné uzavírce komunikace na 2. úseku stavby (úsek křiž. ul. Janovská – křiž. ul. Hraničky) s dobou trvání do 22.5.2022.

V termínu od 23.5. 2022 dojde ke znovu zprovoznění komunikace na úseku křiž. ul. Janovská – křiž. ul. Hraničky a zároveň dojde k úplné uzavírce komunikace na 3. a již posledním úseku stavby (úsek křiž. ul. Hraničky – křiž. ul. Svinovská) s dobou trvání do 30.6.2022.

 

 

V daném úseku stavby je a i nadále bude vyloučena tranzitní doprava. Individuální doprava je vedena po vyznačených objízdných trasách, příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. 1. května a zároveň příjezd k nemovitostem na dopravně slepých komunikacích napojených na ul. 1. května je obyvatelům umožněn, vyjma úseků a doby, kdy budou probíhat práce na komunikaci tzn. sanace popř. recyklace podkladních vrstev vozovky, která je prováděna na celou šíři komunikace. V době pokládky nových živičných vrstev, která bude probíhat za úplné uzavírky daného úseku, nebude příjezd umožněn vůbec a bude vyloučena také dopravní obsluha, resp. bude nutné respektovat aktuální stav pokládky asfaltových vrstev, o čemž bude zhotovitel dopředu občany, firmy a ostatní subjekty (které mají výjezd pouze na ul. 1.května) v dostatečném časovém předstihu informovat prostřednictvím informačních letáků ve kterých budou uvedeny veškeré potřebné informace o délce a rozsahu samotného omezení.