13.5.2022 Byla odfrézována obrusná vrstva a část ložné vrstvy jako lokální sanace na 1. etapě stavby, odfrézovaná ložná vrstva byla doplněna. Probíhá pokládka obrusné vrstvy asfaltu. Práce jsou realizovány za plné uzávěry, objížďka je vedena po okružní komunikaci.