30.9.2021

  • Provedena pokládka krajnice z asf. recyklátu pravá strana
  • Provedeno osazení svislého DZ + sm. Sloupků + VDZ