16.7.2021Aktuálně provedené a prováděné práce:

  • Demontáž mostního zábradlí (pravá strana)
  • Vymístění chráničky s vedením Cetin
  • Vybourání římsy
  • Zřízení podvěsné lávky
  • Odbourání spádového betonu a izolace
  • Odtěžení přechodových oblastí
  • Otryskání povrchu nosníků nosné konstrukce tlakovou vodou
  • Lepení kotevních trnů výztuže spřažené desky, montáž výztuže

  

Následující práce:

  • Dokončení montáže výztuže a betonáž spřažené desky