11.6.2021 

  • Byly provedeny výkopy pro založení mostu
  • Jsou provedeny zápory vč.výdřevy + převázky
  • Je proveden podkladní beton – šablony pro h.založení
  • Aktuálně se provádějí mikropiloty
  • Práce probíhají dle harmonogramu (termín dokončení 10/2021)