9.7.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce: 

  • Provedení recyklace podkladních vrstev vozovky za studena na 1. etapě stavby (úsek mezi ulicemi Polní po hranici obce Šenov)
  • Provádění opravy silničního odvodnění komunikace (uliční vpustě) a kamenné přídlažby vč. obrub na 1. etapě stavby (úsek mezi ulicemi Polní po hranici obce Šenov)
  • Provedení vyvěšení kabelu el. komunikací spol. CETIN v místě zahájené opravy propustku
  • Provádění beranění pažení pomocí štětovnic pro následné odtěžení náspu v místě propustku

Veškeré práce i nadále probíhají za úplné uzavírky ul. Václavovické (silnice III/4701). Za uzavřený úsek ulice Václavovické je vyznačena objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravou po ulici Vratimovské, ul. Frýdecké a ul. Volenské.