29.6.2020 Dne 1.7.2020 budou zahájeny práce na opravě silnice III/01144 v obci Bocanovice na Frýdecko-Místecku. Jedná se o úsek o délce 2,31 km vedoucí  od km 8,432 – křižovatky se silnicí III/01148 (odbočky do Návsí) po km 10,742 - křižovatku se silnicí III/01151 v Městské Lomné.

V celém úseku bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev do hl. 80 mm, recyklace podkladních vrstev vozovky v tl. 150 mm a pokládka nových asfaltových vrstev v tl. 90 mm. Součástí prací je pročištění příkopů, zpevnění krajnic, osazení směrových sloupků, osazení obrubníků, nového zábradlí, napojení sjezdů na přilehlé pozemky a napojení na stávající komunikaci a odstavné plochy, obnova 6 propustků, obnova vodorovného dopravního značení.

V první fázi budou probíhat práce na opravě propustků bez výraznějšího dopravního omezení,  recyklace vozovky se bude provádět za plné uzávěry. O tomto opatření budeme včas informovat. Práce budou ukončeny na konci měsíce září.

Místo stavby: