24.06.2020 Dokončena demolice stávající levobřežní opěry, zemní práce a dokončování záporového pažení. Příprava na mikropilotáž:

 

Celkový pohled z pravého břehu Lučiny. Ve předu je vidět dokončování mikropilotáže pod budovanou pravobřežní opěrou: